Aktualności

Walne zebranie sprawozdawcze za 2023 rok

3 lutego 2024 w naszej jednostce odbyło się Walne zebranie członków OSP. Jest to cykliczne wydarzenie, które odbywa się co roku.

W jego trakcie przedstawiane są sprawozdania z działalności Zarządu OSP, komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Skarbnika za rok 2023.
W trakcie tego wydarzenia przedstawione zostały również plany działalności na rok 2024.
W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji naszego Sekretarza Szymona Pergał walne zebranie wybrało jego następczynię Magdalenę Sudolf.
Na zebranie zostało zaproszonych również wielu znamienitych gości m.in.:
Reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, którym w tym roku był mł. bryg. mgr. inż. Kazimierz Jaworski pełniący funkcję Dowódcy JRG Błonie
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Druh Andrzej Wasilewski,
Pani Wójt gminy Izabelin Dorota Zmarzlak,
Przewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie Prezes Honowrowy naszej OSP Pan Witold Malarowski,
Oraz delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP:
Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelinie 
OSP Łomianki 
OSP Stare Babice

Po oficjalnej części zebrania przygotowany został poczęstunek na naszej sali bankietowej.

 

 

Zdjęcia: Materiały własne OSP w Laskach