Członkowie Honorowi

 

 • Druh Andrzej Adamski
 • Druh Witold Malarowski
 • Dyr. Mirosław Markowski
 • Druh Adam Piliński
 • Druh Sabina Dudek
 • Druh Tomasz Sznajder
 • Druh Edward Wasilewski
 • Druh Roman Paszkowski
 • Druh Krzysztof Burczyński
 • Druh Krzysztof Kołowiecki
 • Druh Sławomir Kołowiecki
Nasi Zasłużeni, którzy odeszli:
St. Bryg. Edward Gierski
Kapelan Gminny Józef Buchajewicz