Historia

1958 – W listopadzie na ternie zakładu dla niewidomych wybucha pożar garaż. Płonie samochód, kuźnia oraz budynek mieszkalny. Pomimo dużego zaangażowania i ofiarności pracowników zakładu, pożaru nie ugaszono. Z inicjatywy komendanta powiatowego straży pożarnej w Pruszkowie por. poż. Witolda Rutkiewicza powstaje ochotnicza straż pożarna. Zebranie powołuje zarząd w składzie: prezes Wilhelm Czondala, naczelnik Stanisław Święcicki, członek zarządu Stanisław Kołowiecki, sekretarz Antoni Łobacz, skarbnik Kazimierz Adamsk

1959 – Strażacy budują na ternie zakładu drewnianą szopę z przeznaczaniem na prowizoryczną strażnicę. Komenda powiatowa i wojewódzka straży pożarnej przydziela motopompę M-200 do remontu.

1960 – Po rezygnacji Wilhelma Czondala nowym prezesem zostaje Michał Żółtowski

1962 – Do OSP w Laskach wstępuje: ppor. Edward Gierski, obejmując funkcję zastępcy naczelnika.

1963 – Zakupiono samochód ciężarowy marki Chevrolet

1964 – Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wybucha pożar który obejmuje 42 hektary lasu. Druhowie OSP Laski otrzymują z rąk marszałka polski Mariana Spychalskiego medale za zasługi dla obronności kraju.

1968 – Zarząd OSP w Laskach otrzymuje decyzja komendy straży powiatowe w Pruszkowie pozwolenie na budowę strażnicy w nowej lokalizacji

1971 – Następują zmiany w zarządzie OSP Laski. Nowym naczelnikiem zostaje Jan Szkolik. Następują też zmiany w sprzęcie, wysłużonego Chevroleta zastępuje samochód marki Strudenbaker

1975 – Prezesem zarządu OSP Laski zostaje wybrany Stanisław Mitraszewski ,  W tym roku również straż otrzymuje samochód gaśniczy na podwoziu terenowym Star 660.  Samochód w imieniu stołecznego komendanta straży pożarnej przekazuje min. Ppłk poż. Edward Gierski

1976 – Nagła śmierć naczelnika Jana Szkolika spowodowała kolejne zmiany w zarządzie. Nowym naczelnikiem zostaje Andrzej Adamski.

1978 – Załoga OSP Laski niezadowolona z działalności Stanisława Mitraszewskiego odwołuje go z funkcji prezesa i ponowie powierza ją Michałowi Żółtowskiemu. Druh Andrzej Adamski skalda dymisje z funkcji naczelnika. Na jego stanowisko zostaje wybrany Piotr Nowak

1979 – OSP Laski otrzymuje lekki samochód marki Żuk  

1980 – Ten rok przynosi dwie poważne akcje. Pierwsza z nich jest pożar w bazie paliw płynnych CPN w mościskach, natomiast drugi to pożar poddasza internatu dla dziewcząt w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach.

1983 – OSP w Laskach w związku z 25-leciem jej założenia, w dowód ofiarnej służby otrzymuje sztandar. Wręczenie sztandaru następuje na uroczystej zbiórce z udziałem władz rejonowych i gminnych.

1984 – Ze względu na zły stan zdrowia z funkcji prezesa rezygnuje druh Michał Zółtowski. Prezesem zarządu zostaje sołtys wsi Laski druh Zbigniew Styczeń, który swoją prezesowską powinność pełni do 1997 roku

1986 – Jednostka OSP Laski w ramach poprawy programu przeciwpożarowego obszarów leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego otrzymuje nowoczesnego Stara 266 z napędem terenowym.

1990 – Druh Piotr Nowak rezygnuje z działalności społecznej w OSP Laski, naczelnikiem zostaje druh Włodzimierz Domański

1991 – Komenda wojewódzka straży pożarnej w Warszawie przekazuje ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz

1993 – Na walnym zebraniu naczelnikiem zostaje druh Andrzej Adamski

1995 – Na mocy porozumienia wójta gminy i komendanta rejonowego państwowej straży pożarnej jednostka OSP Laski zostaje włączona przez komendanta głównego PSP z dniem 14 kwietnia do Krajowego systemu ratowniczo gaśniczego

1997 – na wlanym zebraniu członków OSP Laski druh Andrzej Adamski zostaje wybrany nowym prezesem OSP a naczelnikiem Piotr Kurkiewicz

1998 – Druh Zbigniew Styczeń zostaje wybrany honorowym prezesem OSP Laski, w tym samym roku tragiczną śmiercią ginie druh Zbigniew Piliński

1999 – OSP Laski kupuje ze środków własnych i gminnych samochód ratowniczy marki Lublin II

2000 – Nowym naczelnikiem jednostki wybrano druha Piotr Gzyrę

2001 – Groźny pożar w skaldzie paliw płynnych w Mościskach w którego ugaszeniu biorą udział 2 zastępy OSP Laski: 4 druhów zostaje wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i pożarniczymi. Strażak Krzysztof Piliński w dowód uznania władz pożarniczych otrzymuje godność Strażaka Roku w woj. Mazowieckim

2005 – Naczelnikiem zostaje Włodzimierz Domański

2006 – Zmarł prezes honorowy OSP Laski druch Zbigniew Styczeń

2008 – OSP Laski pozyskuje samochód ciężki marki Scania która zastępuje wysłużonego Jelcza oraz pozyskuje podnośnik koszowy na podwoziu Mercedesa

2009 –Zmarł wieloletni prezes OSP Laski Michał Żółtowski. Jednostka pozyskuje nieodpłatnie z Gminy Borken samochód marki Mercedes 1113. 

2010 – Członkowie OSP Laski biorą udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie gminy Janowiec za co otrzymują podziękowania od wójta tej gminy.

2013 – Odbyło się wlane zebranie nadzwyczajne w wyniku którego został odwalony cały dotychczasowy zarząd. Prezesem nowego zarządu został Włodzimierz Domański a naczelnikiem Tomasz Sznajder

2015 – OSP Laski pozyskuje w całości ze środków własnych nowy podnośnik koszowy na podwoziu Mercedesa zastępując poprzedni. Naczelnik Tomasz Sznajder złożył rezygnacje z pełnionej funkcji, a na jego miejsce wybrano druha Tomasza Domańskiego

2016 – OSP Laski pozyskuje samochód marki Ford w miejsce Lublina II

2017 – Pozyskanie Quad’a marki Yamaha

2019 – Dzięki staraniom władz gminy Izabelin i dyrekcji KPN OSP Laski pozyskuje samochód marki Mercedes Benz Unimog.
Koniec roku przynosi smutne wydarzenie – z wielkim żalem pożegnaliśmy starszego brygadiera w stanie spoczynku, naszego komendanta gminnego i członka OSP Laski  Edwarda Gierskiego 

2021 – Następuje zmiana zarządu, prezesem zostaje druh Piotr Sternicki , naczelnikiem druh Łukasz Ludwiczak  
Z inicjatywy druha Włodzimierza Domańskiego rozpoczęto projekt pozyskania nowego podnośnika koszowego dla OSP Laski.