Zarząd

 

  1. Prezes – Piotr Sternicki
  2. Naczelnik – Łukasz Ludwiczak
  3. Z-ca Naczelnika – Mariusz Jeliński
  4. Skarbnik – Katarzyna Stempkowska
  5. Sekretarz – Szymon Pergał
  6. Gospodarz – Wojciech Dalgiewicz
  7. Członek – Katarzyna Pacholik