Przekaż darowiznę

 

Wesprzyj działania naszej Jednostki darowizną na konto:
PKO BP S.A. Oddział 2 w Warszawie
41 1020 1026 0000 1902 0440 3358
Środki finansowe otrzymane od Darczyńców przeznaczamy m.in. na zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego, szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje strażaków oraz na zakup specjalistycznej odzieży.
Masz pytania? Chcesz przekazać naszej Jednostce dary rzeczowe?
Skontaktuj się z nami pod nr tel. 609 84 30 90 – Justyna Grochowska