Położenie i rejon operacyjny

 
Rejon – gmina Izabelin, powiat warszawski-zachodni.
14 kwietnia 2005 r. nasza Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w wyniku czego podejmuje działania na terenie całego kraju.