Aktualności

Walne zgromadzenie członków OSP

W dniu 30.06.2021 w naszej Jednostce odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po udzieleniu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium za rok sprawozdawczy strażacy przystąpili do głosowania, w wyniku którego zostały wyłonione nowe władze. Zarząd OSP Laski ukonstytuował się następująco:
Prezes – Piotr Sternicki
Naczelnik – Łukasz Ludwiczak
Zastępca Naczelnika – Mariusz Jeliński
Skarbnik – Katarzyna Stempkowska
Sekretarz – Katarzyna Wolak
Gospodarz – Wojciech Dalgiewicz
Członek Zarządu – Jakub Źrółka
 
Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować ustępującemu Zarządowi, w szczególności Prezesowi OSP Laski – druhowi Włodzimierzowi Domańskiemu oraz Naczelnikowi – druhowi Tomaszowi Domańskiemu za trud i zaangażowanie włożone w rozwój naszej Jednostki podczas 8-letniej kadencji.