Nasi Zasłużeni którzy odeszli

 

Ś.p Adamski Kazimierz

Ś.p ks. Józef Buchajewicz

Ś.p Czondala Wilhelm

Ś.p Gierski  Edward

Ś.p Gołąb Zdzisław

Ś.p Jeliński Zygmunt

Ś.p Linkiewicz Szczepan

Ś.p Nowak Piotr

Ś.p Nowak  Franciszek

Ś.p Piliński Jan

Ś.p Piliński  Zbigniew

Ś.p Stempkowski  Jan

Ś.p Styczeń  Zbigniew

Ś.p Szkolik Jan

Ś.p Święcicki  Stanisław

Ś.p Żółtowski Michał

 

Cześć ich Pamięci!