Kalendarium Jednostki

RokWydarzenia
1958W listopadzie na ternie zakładu dla niewidomych wybucha pożar garaż. Płonie samochód, kuźnia oraz budynek mieszkalny. Pomimo dużego zaangażowania i ofiarności pracowników zakładu, pożaru nie ugaszono. Z inicjatywy komendanta powiatowego straży pożarnej w Pruszkowie por. poż. Witolda Rutkiewicza powstaje ochotnicza straż pożarna. Zebranie powołuje zarząd w składzie: prezes Wilhelm Czondala, naczelnik Stanisław Święcicki, członek zarządu Stanisław Kołowiecki, sekretarz Antoni Łobacz, skarbnik Kazimierz Adamski
1959Strażacy budują na ternie zakładu drewnianą szopę z przeznaczaniem na prowizoryczną strażnicę. Komenda powiatowa i wojewódzka straży pożarnej przydziela motopompę M-200 do remontu.
1960Po rezygnacji Wilhelma Czondala nowym prezesem zostaje Michał Żółtowski
1961Do OSP w Laskach wstępuje: ppor. Edward Gierski, obejmując funkcję zastępcy naczelnika.
1962Zakupiono samochód ciężarowy marki Chevrolet
1964Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wybucha pożar który obejmuje 42 hektary lasu. Druhowie OSP Laski otrzymują z rąk marszałka polski Mariana Spychalskiego medale za zasługi dla obronności kraju.
1968Zarząd OSP w Laskach otrzymuje decyzja komendy straży powiatowe w Pruszkowie pozwolenie na budowę strażnicy w nowej lokalizacji
1971Następują zmiany w zarządzie OSP Laski. Nowym naczelnikiem zostaje Jan Szkolik. Następują też zmiany w sprzęcie, wysłużonego Chevroleta zastępuje samochód marki Strudenbaker
1975Prezesem zarządu OSP Laski zostaje wybrany Stanisław Mitraszewski ,  W tym roku również straż otrzymuje samochód gaśniczy na podwoziu terenowym Star 660.  Samochód w imieniu stołecznego komendanta straży pożarnej przekazuje min. Ppłk poż. Edward Gierski
1976Nagła śmierć naczelnika Jana Szkolika spowodowała kolejne zmiany w zarządzie. Nowym naczelnikiem zostaje Andrzej Adamski.
1978Załoga OSP Laski niezadowolona z działalności Stanisława Mitraszewskiego odwołuje go z funkcji prezesa i ponowie powierza ją Michałowi Żółtowskiemu. Druh Andrzej Adamski skalda dymisje z funkcji naczelnika. Na jego stanowisko zostaje wybrany Piotr Nowak
1979OSP Laski otrzymuje lekki samochód marki Żuk  
1980Ten rok przynosi dwie poważne akcje. Pierwsza z nich jest pożar w bazie paliw płynnych CPN w mościskach, natomiast drugi to pożar poddasza internatu dla dziewcząt w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach.
1983OSP w Laskach w związku z 25-leciem jej założenia, w dowód ofiarnej służby otrzymuje sztandar. Wręczenie sztandaru następuje na uroczystej zbiórce z udziałem władz rejonowych i gminnych.
1986Ze względu na zły stan zdrowia z funkcji prezesa rezygnuje druh Michał Zółtowski. Prezesem zarządu zostaje sołtys wsi Laski druh Zbigniew Styczeń, który swoją prezesowską powinność pełni do 1997 roku
1990Druh Piotr Nowak rezygnuje z działalności społecznej w OSP Laski, naczelnikiem zostaje druh Włodzimierz Domański
1991Komenda wojewódzka straży pożarnej w Warszawie przekazuje ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz
1993Na walnym zebraniu naczelnikiem zostaje druh Andrzej Adamski
1995Na mocy porozumienia wójta gminy i komendanta rejonowego państwowej straży pożarnej jednostka OSP Laski zostaje włączona przez komendanta głównego PSP z dniem 14 kwietnia do Krajowego systemu ratowniczo gaśniczego
1997na wlanym zebraniu członków OSP Laski druh Andrzej Adamski zostaje wybrany nowym prezesem OSP a naczelnikiem Piotr Kurkiewicz
1998Druh Zbigniew Styczeń zostaje wybrany honorowym prezesem OSP Laski, w tym samym roku tragiczną śmiercią ginie druh Zbigniew Piliński
1999OSP Laski kupuje ze środków własnych i gminnych samochód ratowniczy marki Lublin II
2000Nowym naczelnikiem jednostki wybrano druha Piotr Gzyrę
2001 Groźny pożar w skaldzie paliw płynnych w Mościskach w którego ugaszeniu biorą udział 2 zastępy OSP Laski: 4 druhów zostaje wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i pożarniczymi. Strażak Krzysztof Piliński w dowód uznania władz pożarniczych otrzymuje godność Strażaka Roku w woj. Mazowieckim
2005Naczelnikiem zostaje Włodzimierz Domański
2006Zmarł prezes honorowy OSP Laski druch Zbigniew Styczeń
2009OSP Laski pozyskuje samochód ciężki marki Scania która zastępuje wysłużonego Jelcza oraz pozyskuje podnośnik koszowy na podwoziu Mercedesa
2010Członkowie OSP Laski biorą udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie gminy Janowiec za co otrzymują podziękowania od wójta tej gminy.
2013Odbyło się wlane zebranie nadzwyczajne w wyniku którego został odwalony cały dotychczasowy zarząd. Prezesem nowego zarządu został Włodzimierz Domański a naczelnikiem Tomasz Sznajder
2015 OSP Laski pozyskuje w całości ze środków własnych nowy podnośnik koszowy na podwoziu Mercedesa zastępując poprzedni. Naczelnik Tomasz Sznajder złożył rezygnacje z pełnionej funkcji, a na jego miejsce wybrano druha Tomasza Domańskiego
2016OSP Laski pozyskuje samochód marki Ford w miejsce Lublina II
2017Pozyskanie Quad’a marki Yamaha
2019Dzięki staraniom władz gminy Izabelin i dyrekcji KPN OSP Laski pozyskuje samochód marki Mercedes Benz Unimog. Koniec roku przynosi smutne wydarzenie – z wielkim żalem pożegnaliśmy starszego brygadiera w stanie spoczynku, naszego komendanta gminnego i członka OSP Laski  Edwarda Gierskiego 
2021Następuje zmiana zarządu, prezesem zostaje druh Piotr Sternicki , naczelnikiem druh Łukasz Ludwiczak. Z inicjatywy druha Włodzimierza Domańskiego rozpoczęto projekt pozyskania nowego podnośnika koszowego dla OSP Laski.
2023Pozyskanie samochodu VW Amarok